WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!

Üstünliklerimiz

 • Önümiň hili

  Önümiň hili

  2 ýyl kepillik bilen ýokary hilli önüm öndürýäris.
 • Tehnologiýa

  Tehnologiýa

  Mehanizirlenen we awtomatiki önümçilik liniýalary ýokary netijeliligi üpjün edýär.
 • Haryt kategoriýasy

  Haryt kategoriýasy

  1990-njy ýyldan başlap, saýlamalaryňyz üçin önümleriň giň görnüşini hünär bilen üpjün edýäris.
 • Hyzmat

  Hyzmat

  Soraglar bar bolsa, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Hünärmenlerimiz elmydama siziň üçin 7x24 sagat.

Quanzhou Jinjia Machinery Co., Ltd., Quanzhou Hongda Machinery Co., Ltd. kompaniýasyna degişli söwda kompaniýasydyr. gowy gurşaw.“Fujian jinjia Machiery Co., Ltd” Hongdanyň golçur kärhanasydyr.

Iň soňky habarlar

 • Idler bazary derňewi

  Idler bazary derňewi

  Işsiz bazar, tehnika pudagynyň möhüm bölegi bolup, ekskawatorlaryň, buldozerleriň we kranlaryň işlemegi üçin möhümdir.Şuny göz öňünde tutup, garaşsyz web sahypamyň bir bölegi hökmünde buldozer işleýänleriň bazaryny gözledim.Meni ...
  has giňişleýin gör
 • “IDLER ASSY” ekskawatoryň we onlarça awtoulagyň aşaky bölekleri üçin syzmak we tehniki hyzmat

  “IDLER ASSY” ekskawatoryň we onlarça awtoulagyň aşaky bölekleri üçin syzmak we tehniki hyzmat

  Soňky habarlarda IDLER ASSY syzmak we tehniki hyzmat etmek meselesi dürli pudaklarda alada döredýär.Ekskawator ýaly agyr enjamlarda işsiz ýygnamagy aňladýan IDLER ASSY, wei goldamaga kömek edýän möhüm komponent ...
  has giňişleýin gör
 • Jinjia tehnika stendine CTT Expo 2023 Mosco-a hoş geldiňiz

  Jinjia tehnika stendine CTT Expo 2023 Mosco-a hoş geldiňiz

  CTT Expo 2023 - diňe bir Russiýada we GDA-da däl, eýsem Gündogar Europeewropada hem gurluşyk enjamlary we tehnologiýalary üçin öňdebaryjy söwda ýarmarkasy.Çäräniň 20 ýyllyk taryhy, özboluşly aragatnaşyk platformasynyň ýagdaýyny tassyklaýar.Görkeziş täzeliklere ylham berýär ...
  has giňişleýin gör